Naslovna » Dokumenta

DOKUMENTA

 • Analiza situacije u muzičkoj kulturi i umetnosti u Republici SrbijiPDFDOC
 • Plan rada Saveta za period februar-jun 2015. godinePDFDOC
 • Analiza prihvaćenih i odbačenih primedaba i sugestija Nacionalnog saveta
  za kulturu na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturiPDFDOC
 • Plan rada Saveta do kraja 2014. godinePDFDOC
 • Izveštaj o radu Nacionalnog saveta za kulturu za period
  jul 2013. - jul 2014. godine PDFDOC
 • Pismo Gordane Predić Savetu 25. oktobra 2013.PDFDOC
 • Pismo Dejana Ristića Savetu 17. oktobra 2013.PDFDOC
 • Program rada Nacionalnog saveta za kulturu za period
  oktobar 2013. – oktobar 2014. godine PDFDOC
 • Izveštaj o radu Saveta na Strategiji - 4. novembar 2013. godine PDFDOC
 • Izveštaj o radu Nacionalnog saveta za kulturu za period
  jul 2012. - jul 2013 godine PDFDOC
 • Program rada Nacionalnog saveta za kulturu za period
  oktobar 2012. – oktobar 2013. godine PDFDOC
 • Izveštaj o radu Nacionalnog saveta za kulturu za period
  jul 2011. - jul 2012. godine PDFDOC
 • Zakon o kulturi PDFDOC
 • Odluka o izboru članova Saveta PDFDOC
 • Poslovnik o radu Nacionalnog saveta za kulturu PDFDOC
 • Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu sticanja, odnosno
  oduzimanja statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja PDFDOC
 • Pravilnik o kriterijumima za sticanje statusa istaknutog
  umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturiPDFDOC
 Vrh strane