Насловна » Документа

ДОКУМЕНТА

 • Анализа ситуације у музичкој култури и уметности у Републици СрбијиPDFDOC
 • План рада Савета за период фебруар-јун 2015. годинеPDFDOC
 • Анализа прихваћених и одбачених примедаба и сугестија Националног савета
  за културу на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о културиPDFDOC
 • План рада Савета до краја 2014. годинеPDFDOC
 • Извештај о раду Националног савета за културу за период
  јул 2013. - јул 2014. године PDFDOC
 • Писмо Гордане Предић Савету 25. октобра 2013.PDFDOC
 • Писмо Дејана Ристића Савету 17. октобра 2013.PDFDOC
 • Програм рада Националног савета за културу за период
  октобар 2013. – октобар 2014. године PDFDOC
 • Извештај о раду Савета на Стратегији - 4. новембар 2013. године PDFDOC
 • Извештај о раду Националног савета за културу за период
  јул 2012. - јул 2013. године PDFDOC
 • Програм рада Националног савета за културу за период
  октобар 2012. – октобар 2013. године PDFDOC
 • Извештај о раду Националног савета за културу за период
  јул 2011. - јул 2012. године PDFDOC
 • Закон о култури PDFDOC
 • Одлука о избору чланова Савета PDFDOC
 • Пословник о раду Националног савета за културу PDFDOC
 • Уредба о условима, критеријумима и начину стицања, односно
  одузимања статуса установе културе од националног значаја PDFDOC
 • Правилник о критеријумима за стицање статуса истакнутог
  уметника, односно истакнутог стручњака у културиPDFDOC
 Врх стране