Насловна » Структура

СТРУКТУРА

Чланови Савета:

1. Милета Продановић, председник Савета
2. Егон Савин, заменик председника Савета
3. Александар Денић
4. Весна Ињац Малбаша
5. Горан Паскаљевић
6. Гордана Комад Арсенијевић (у оставци)
7. Душан Ковачевић
8. Душан Оташевић
9. Душко Паунковић
10. Жарко Драгојевић
11. Ивана Стефановић
12. Исидора Жебељан
13. Карољ Вичек
14. Марина Нешковић
15. Милица Тодоровић
16. Миро Вуксановић
17. Мирослав Могоровић
18. Слободан Вујовић

Секретар Савета:

Дејан Стојановић


Савет бира председника из реда својих чланова. Заменика председника бира Савет на предлог председника или чланова Савета. Секретара Савета именује Министарство надлежно за културу из реда својих службеника.

Сваки члан Савета има право да покрене иницијативу за сазивање седнице.

Савет може да образује сталне и повремене комисије и стручна радна тела.

 Врх стране