Naslovna » Struktura

STRUKTURA

Članovi Saveta:

1. Mileta Prodanović, predsednik Saveta
2. Egon Savin, zamenik predsednika Saveta
3. Aleksandar Denić
4. Vesna Injac Malbaša
5. Goran Paskalјević
6. Gordana Komad Arsenijević (u ostavci)
7. Dušan Kovačević
8. Dušan Otašević
9. Duško Paunković
10. Žarko Dragojević
11. Ivana Stefanović
12. Isidora Žebelјan
13. Karolј Viček
14. Marina Nešković
15. Milica Todorović
16. Miro Vuksanović
17. Miroslav Mogorović
18. Slobodan Vujović

Sekretar Saveta:

Dejan Stojanović


Savet bira predsednika iz reda svojih članova. Zamenika predsednika bira Savet na predlog predsednika ili članova Saveta. Sekretara Saveta imenuje Ministarstvo nadležno za kulturu iz reda svojih službenika.

Svaki član Saveta ima pravo da pokrene inicijativu za sazivanje sednice.

Savet može da obrazuje stalne i povremene komisije i stručna radna tela.

 Vrh strane